De ervaring van Annemieke

Mijn wandeling met Jolanda was erg prettig. Op een natuurlijke en geheel eigen wijze heeft ze mij geholpen aan behulpzame nieuwe inzichten. De natuur bood mij tijdens de wandeling daarbij een duidelijke spiegel. Annemieke

 

Nienk's ûnderfining

In middei mei in “wandelcoach”. Ik koe my der alles by foarstelle en dochs wie it oars. Jolanda hat de gave om ien yn it sintrum fan syn eigen libben te setten. Se paste it rin tempo oan my oan, dus letterlik wat foar my in noflik tempo wie. It gie wier in pear oeren, al rinnend, pratend, om my hinne sjen, oer myn libben mei my yn it sintrum. Sûnder datst it yn ‘e gaten hast nimt se dy, mei har oandacht en waarmte, mei troch dyn libben sa datst sels sjochst wer ast stiest en datst kiest wat ast meinimst nei dyn takomst. Se hat my it gefoel jûn dat wrâld dizze oeren allinnich om my draaide. It is in keunst om it ek sa te litten dat it om ien giet. En dêr is dizze frou in stjer yn. In bysûndere ûnderfining mei in dyk fan in frommes dy as mei twa fuotten op ‘e grûn stiet. Ik moast it ek oersette fan Jolanda 😊

 

De ervaring van Nienk

Een middag met een “wandelcoach”. Ik kon me er alles bij voorstellen en toch ging het anders. Jolanda heeft de gave om iemand in het centrum van zijn eigen leven te zetten. Ze past zich letterlijk aan mijn looptempo aan. Het gaat in paar uren, al lopend, pratend, om me heen kijkend, over mijn leven met mij in het centrum. Je merkt niet dat ze je, met haar aandacht en warmte, meeneemt door je leven zodat je ziet waar je staat en dat je kiest wat je meeneemt in je toekomst. Ze heeft me het gevoel gegeven dat de wereld deze uren alleen om mij draait. Het is een kunst om het zo te laten dat het om één iemand gaat. Daar is deze vrouw een ster in. Een bijzondere ervaring met een dijk van een mens die met twee voeten op de grond staat.

 

De beleving van Jorien

Via een kennis kwam ik bij Jolanda terecht. De eerste afspraak was gemaakt in het bos van Oranjewoud. We hebben eerst kennisgemaakt met wat drinken en geprobeerd mijn vraag helder te krijgen. Jolanda vraagt door en is heel rustig in contact, dat maakt het prettig praten. Daarna zijn we het bos in gegaan. Door middel van praten, wandelen en het betrekken van de natuur erbij gingen we met mijn vraag aan de slag. De natuur betrekken ging door middel van bomen, takken of routes zoeken die aansluiten bij de situatie. Zoals wat is de situatie nu en wat is de gewenste situatie. Naast praten moest ik ook vooral voelen hoe het voor mij was, voor mij best lastig. Jolanda was eerlijk in contact, ze gaf het bijvoorbeeld aan wanneer ze zelf ook even moest nadenken. Het was wel bijzonder dat ik wat vastliep in mijn vraagstelling en we op dat moment ook op een doodlopend stuk terecht kwamen, we konden niet verder daar. Het paste precies bij hoe het voelde. Jolanda liet mij de keuzes maken in de routes. Tijdens het wandelen kwamen we erachter dat er nog een gevoeligheid zit bij mij ten aanzien van mijn jeugd. Het maakte mij even emotioneel. Jolanda gaf daar alle ruimte aan en ik voelde mij door haar gesteund. Vervolgens bekeken we letterlijk stap voor stap waar de emotie vandaan kwam en wat ik er mee wilde, in hoeverre ik met deze emotie aan de slag wilde gaan. Alles stond in het teken van dat het voor mij prettig was maar wel met de ondersteuning van Jolanda. Het was een mooie balans tussen motiveren en ruimte geven om grenzen te bewaken. Op een gegeven moment was het voldoende voor deze wandeling, dit voelde Jolanda goed aan. Het was een nieuwe ervaring voor mij, het al wandelend gecoacht worden in combinatie met de natuur. Het is een mooie manier van coachen.

De Friese Wandelcoach
Jolanda Rinia
Leeuwarden

+31 6 2251 1738

De Friese Wandelcaoch is een handelsnaam van

YounGoldProjects B.V.
Johan Winklerwei 62
8915 GB Leeuwarden
KvK 60692162
BTW NL8540.18.530.B01

Privacy

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden